IELTS ไอเอล
  IELTS ไอเอล คืออะไร
  เรียนIELTS สอบIELTS
  BASIC WRITING IELTS
  สมัครเรียนIELTS
  PreTest IELTS
  ความแตกต่างIDP VS British
  ใบสมัครIELTS
PreTest IELTS

 


IELTS TEST

สวัสดีค่ะ  สำหรับผู้ต้องการเรียน IELTS
SMART TUTOR จัด Pre-test เพื่อเป็นการทดสอบว่าท่านเหมาะกับการมาเรียน Course Advance IELTS  หรือยังเพราะ Course Advance IELTS ของSmart Tutorไม่เน้นสอนให้ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น

แต่เน้นการเรียนเพื่อสอบให้ได้ Band สูงๆ โดยเฉพาะ เพราะฉะนั้นถ้าภาษาอังกฤษของท่านค่อนข้างต้องปรับปรุงมากๆนั้น

หรือ ทิ้งภาษาอังกฤษมานาน  ท่านอาจไม่เหมาะกับการเรียน Course  Advance นี้ ซึ่งทางเราก็มี Course Basic IELTS รองรับค่ะ

 

** สำหรับผู้ที่มีผลคะแนน IELTS 5.0 ขึ้นไป ไม่ต้องทำ TEST ท่านสามารถผ่านไปเรียน Course Advance IELTS ได้เลย โดย scan ผลคะแนน IELTS แทนการ test ที่ email :info@TheSmartTutor.com**

กรุณา Download โดย click ขวา ที่ link แล้วเลือก Save Target as แล้ว save ไว้ (3 files)

  1. File_1 จะทดสอบ Reading 15 ข้อ 15 นาที ทำให้ได้ 9 เต็ม 15 ขึ้นไป ถือว่าได้ 60 %
  2. File_2 จะทดสอบWriting เขียน writing  เริ่มต้น  ท่านสามารถทดสอบตัวเองได้เลย   เขียน แล้วจับเวลา 20 นาที  เขียนประมาณ  150  คำ เขียนเสร็จแล้วส่งมา ถ้าได้ 6   เต็ม 10 ถือว่าผ่าน
  3. File_3 จะทดสอบ Listening มี 10 ข้อ 10 นาที ได้ 6 เต็ม 10 ถือว่าผ่านค่ะ Click Download File เสียง
  4. Download ใบสมัคร

ถ้าทำ 3 Test นี้ แล้ว ได้ 60 % ขึ้นไป ไม่ต้องเรียน Basic IELTS ท่านสามารถผ่าน ไปเรียน Advance IELTSได้เลย แต่ถ้าไม่ถึง แนะนำให้เรียน Basic IELTS ก่อนค่ะ

กรุณาทำข้อสอบทั้งหมด เสร็จแล้วส่งกลับมาที่ info@TheSmartTutor.com ส่งแล้ว โทรแจ้งที่ (086)310-1013พร้อมเขียนชื่อ นามสกุล เบอร์โทรกลับด้วยค่ะ

 

IELST-TOEICแผนที่
สาขาที่ 1 ลาดพร้าวซอย2 52/6 -7 ซอย ลาดพร้าวซอย 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
สาขาที่ 2 ปากทางเข้า ABAC ถนนบางนา-ตราด กม.26 199/6 ถนนบางนา-ตราด กม.26 (ติดธนาคารกรุงศรี สาขา บางเสาธง) อ.กิ่งอำเภอบางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10542 โทร. (02)7070-566 , (089)119-2678