IELTS ไอเอล
  IELTS ไอเอล คืออะไร
  IELTS @HOME เรียนที่บ้าน
  เรียนIELTS สอบIELTS
  BASIC WRITING IELTS
  สมัครเรียนIELTS
  PreTest IELTS
  ความแตกต่างIDP VS British
  ใบสมัครIELTS
BASIC WRITING IELTS


เรียนBASIC WRITING IELTS

คอร์สBasic   IELTS 36 แบ่งเป็น

  1. Listening   3 ชั่วโมง 
  2. Speaking  6 ชั่วโมง
  3. Reading  3 ชั่วโมง
  4. Writing  24  ชั่วโมง

วิธีการสอนจะเน้นทั้งทฤษฎี เพื่อเตรียมพื้นฐานให้แน่นก่อนเรียนรู้ทักษะและเทคนิคในการทำโจทย์ เพื่อให้สามารถทำข้อสอบได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
ประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วนหลักของ IELTS ดังนี้

1.Listening and Reading
พัฒนาความสามารถและทักษะในการฟัง การจับข้อความและใจความบทสนทนา สั้น ๆ บทพูดต่าง ๆ พัฒนาความสามารถสอนทักษะการอ่าน เทคนิคการอ่านบทความให้ได้ใจความอย่างรวดเร็วให้สามารถจับใจความสำคัญ สรุปข้อมูล วิเคราะห์หลักเหตุผล พิจารณาความหมายของคำศัพท์   IELTS 
2.Speaking  and Writing
อ้างอิง และการจับรายละเอียด สอนวิธีการจัดโครงสร้างการเขียนและพัฒนาทักษะการเขียนอธิบายถึงสิ่งต่างๆ การแสดงความคิดเห็น การวิเคราะห์ปัญหา ข้อโต้แย้ง ต่างๆ ผู้เรียน จะได้เรียนในส่วนของ GRAMMAR ทั้งหมด ที่่จำเป็นต่อการใช้เขียน โดยช่วงแรก จะหัดเติมคำในช่องว่างให้ประโยคสมบรูณ์ และต่อมาจะฝึกสร้างประโยคสั้นๆ และค่อยๆ ฝึกเขียน essay ทั้งเรื่องสั้น (150 คำ) และเรื่องยาว 250 คำ โดยสอน step by step

การสอนเป็นการสอนแบบใกล้ชิดโดยอาจารย์ผู้มีความสามารถและมีประสบการณ์ในการสอบ IELTS
จำนวนผู้เรียนจำกัดไว้ไม่เกิน 2-5 คนต่อกลุ่ม

อัตราค่าเรียน
คอร์ส BASIC IELTS     36  ชั่วโมง    ราคา   13,500
คอร์ส ADVANCE IELTS 60 ชั่วโมง ราคา  21,500

สมัคร2 Courses Basic IELTS กับ Advanced IELTS พร้อมกัน รวม 96 ชั่วโมง เหลือ 28,500 บาท !!!

คอร์สนี้ จึงเปิดมาเพื่อเพิ่มทักษะการเขียน โดยสอนGRAMMAR เบื้องต้น ที่่จำเป็นต่อการใช้เขียน
โดยช่วงแรก จะหัดเติมคำในช่องว่างให้ประโยคสมบรูณ์ และต่อมาจะฝึกสร้างประโยคสั้นๆ และค่อยๆ ฝึกเขียน essay ทั้งเรื่องสั้น (150 คำ) และเรื่องยาว 200 คำ โดยสอน step by step เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเขียน essay หรือเขียนรายงาน

Basic IELTS กับ Advanced IELTS
บรรยากาศในห้องเรียน สอนสด โดยอาจารย์ไทย และ อาจารย์ชาวอเมริกา


สอน Basic IELTS เดี่ยว 36 ชั่วโมง 13,500 บาท สมัคร 2 คอร์ส Basic & Advance พร้อมกัน รวม 96 ชั่วโมง เหลือ 28,500
สอนโดยอาจารย์ชาว ไทย +อเมริกัน

วัน-เวลาเรียน คอร์ส Basic IELTS มี 3 SEC 36 ชั่วโมง ปรับพื้นแบบเจาะลืกรายบุคคล อาจารย์จะช่วยแก้ปัญหาในแต่ละpart รับกลุ่มละ 2-5 ท่าน เท่านั้น

ตารางเรียน BASIC IELTS สาขา ลาดพร้าว และ พระราม 2 

กลุ่ม วัน-เวลา วันที่เรียน
1. จันทร์ - ศูกร์ 10.00-17.00น.
36 ชั่วโมง 6 วันจบ


โทรสอบถาม 086-310-1013 ,02-938-4568
2. จันทร์ - ศุกร์ 18.00 - 21.00น.
36 ชั่วโมง 12 วัน จบ


โทรสอบถาม 086-310-1013 ,02-938-4568
3. เสาร์ - อาทิตย์ 10.00-17.00น.
36 ชั่วโมง 3 สัปดาห์จบ

โทรสอบถาม 086-310-1013 ,02-938-4568

IELST-TOEICแผนที่
สาขาที่ 1 ลาดพร้าวซอย2 52/6 -7 ซอย ลาดพร้าวซอย 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
สาขาที่ 2 ปากทางเข้า ABAC ถนนบางนา-ตราด กม.26 199/6 ถนนบางนา-ตราด กม.26 (ติดธนาคารกรุงศรี สาขา บางเสาธง) อ.กิ่งอำเภอบางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10542 โทร. (02)7070-566 , (089)119-2678